sunnuntai 5. heinäkuuta 2015

Ylikemin kalastusaluetietoutta 2015.


Ohessa perusteellista tietoutta Ylikemin kalastusalueesta. Päivitin Sallan alueen luvanmyyjät siltä osin kuin tiesin muutoksista verrattuna Ahven.net -sivustolta ottamaani kopioon.

Yli-Kemin kalastusalueen yhtenäislupa-alue
Kalastusalueen muodostavat Metsähallitus, osakas- ja kalastuskunnat sekä yksityiset tilat.

1. Kemijoki, Kitisen suusta - Savukosken kirkonkylälle n. 40 km
Tällä välillä ovat vapaan Kemijoen suurimmat kosket. Joen leveys vaihtelee 50 - 100 metriin. Kosket ja nivat ovat kookkaiden taimenten ja harjusten syönnösaluetta, joten perho- ja viehekalastukselle ovat hyvät mahdollisuudet. Alueella harrastetaan perhonsoutua juhannuksesta elokuulle ja loppukesällä vetouistelua. Sivujoet kuuluvat lupa-alueeseen.

2. Kemijoki, Savukosken kirkonkylältä - Kairijoen suuhun, n. 48 km
Tällä välillä joki on kapeampi ja matalampi, kuin alempana. Savukoski voimakkaimpana on tunnetuin kalastuspaikka. Alueen harjus ja taimenkannat ovat hyvät ja siellä on runsaasti pieniä kalaisia sivujokia. Veneilykalastusalueena jokiosuus on erinomainen. Yli-Arajoki ei alaosiltaan kuulu lupa-alueeseen. Latvaosan valtionvedet kuuluvat.

3. Värriöjoki sivujokineen
Värriöjoki sivujokineen on helposti rannalta kalastettava alue, jossa esiintyy luontainen villi pienikokoinen taimen sekä harvinainen puronieriä. Koski- ja virtapaikat on kunnostettu. Maltion luonnonpuisto ei kuulu lupa-alueeseen.

4. Tenniöjoki Kemijoesta Naruskajoen suuhun, 45 km
Tenniö on juoksultaan hitain ja syvin joki, jossa on erinomaiset mahdollisuudet vetouisteluun. Koski- ja virtapaikat on kunnostettu. Saaliskaloja ovat kookkaat taimenet, harjukset ja hauet. Puhtaasta kylmävetisestä virtavedestä saatu hauki on myös maultaan erinomainen arvokala. Sivujoet kuuluvat lupa-alueeseen. Tärkein sivujoki on Maltio sivuhaaroineen. Maltiolla esiintyy luontainen pienikokoinen taimen, harjus ja siika. Pitkältä koskelta Illilään, Nilihaaran suu ja Kenttämaan kohta eivät kuulu lupa-alueeseen.

5. Naruskajoki, Naruskajoen suu - Naruskajärvi
Tunnettu melonta- , perho- ja viehekalastusjoki. Saaliskaloja ovat taimen, harjus, siika ja hauki. Koski- ja virtapaikat on kunnostettu. Naruskajoen itäpuolen sivujoet ja Ylä-Naruska eivät kuulu lupa-alueeseen.

6. Kuolajoki, Kuolajoen suusta Aatsingin suuhun, Aatsinkijoki, Jouttenoja ja Kivihaara
Kuolajoki on erinomainen perho- ja viehekalastusjoki Saijan kylän kohdalla. Aatsinkijoki virtaa halki Naturaan kuuluvan Joutsenaapa - Kaita-aapa suojelualueen. Jouttenoja on erämainen rehevä oja suojelualueen keskellä. Saaliskaloja ovat harjus taimen ja hauki, jota erityisesti alkukesästä saadaan runsaasti. Alueen joet ovat rehevämpiä, kuin muut Yli-Kemin joet, joten haukisaalis on suhteellisesti suurempi. Kuolajoki Aatsingin suusta ylös ei kuulu lupa-alueeseen.


Luvat
Yli-Kemin kalastusalueen jokialueilla on oltava kalastusalueen tai vesialueen omistajan lupa, koska ne ovat lohi- ja siikapitoisia virtavesiä. Tämä koskee myös pilkkimistä. Läänikohtaisella viehekalastusluvalla saa kalastaa vain järvien ja lampien alueella.

Luvat vuonna 2015:
Yli-Kemin viehekalastuksen yhtenäislupa-alueen kalastuslupa (ei koske erityiskalastuskohteita):
- yksi vuorokausi 10 €
- viikko 35 €
- vuosi 50 €, voimassa vuoden ostopäivästä lukien, sisältää pilkkiluvan
- vuorokausi ja viikkolupiin voi saada ryhmäalennuksen 10 %, jos ryhmässä on yli kymmenen (10) henkilöä

Perhelupana:
- luvan ostaja, puoliso ja alle 18 -vuotiaat lapset voivat kalastaa samalla luvalla.
- yksi vuorokausi 15 €
- viikko 50 €
- vuosi 80 €

Erityiskalastuskohteet Savukoski, Miekkakoski ja Pahtakoski, koska niihin istutetaan Perämeren villiä luonnonlohta ja meritaimenta sekä pyyntikokoista taimenta:
- viehekalastusluvan tai perheluvan lisäksi 15 €


Luvanmyynti
Yli-Kemin kalastusalueen viehekalastuksen yhtenäislupa

Savukoski
Korjaamo Räsänen Ky, Soklintie 20, 98800 Savukoski, p. (016) 841 415
Samperin Savotta, Samperintie 34, 98800 Savukoski, p. (016) 841 351
Joulumuorin tupa, Koskikatu 3, 98800 Savukoski, p. 040 508 1934
Opastuskeskus Korvatunturi, Samperintie 32, 98800 Savukoski, p. 0205 64 7556
Koneliike Virta, Risto Virta, 98800 Savukoski p. (016) 841 241
Korvatunturin puoti, Soklintie 1, 98800 Savukoski, p. 040 728 5238
Marjasuvannon lomamajat, Marjasuvannontie 25, 98810 Lunkkaus, p. 040 762 0061, (016) 842 443
Kari Kilpimaa, kalastusalueen isännöitsijä, Pelkosenniementie 32, 98800 Savukoski, p. 0400 187 682

Salla
Sallan Autohuolto ky / SEO, Savukoskentie 13, 98900 Salla, p. (016) 831 060, 040 709 9687
Pentti Ylitalo, Ollilankuja 5, 98950 Saija, p. 0400 850 524
Naruskan Leirintä, Marko Vuorela, Naruskantie 104, p. 0400 300 483
Naruskan Retkeilymaja, Kari Santala Naruskantie 147, 98960 Naruska, p. 040 412 7776
Kuopsi-Majat, Ritva Haavikko, Naruskantie 246, 98960 Naruska, p. (016) 837 309, 040 754 5580
Tuntsan Tunturilomat, Pertti Kunnari, Naruskantie 450, 9860 Naruska, p. (016) 836 710

Kemijärvi
Urheilu Sivakka, Kari Lukkarinen, (016) 813 567, 0400 157 737

Pelkosenniemi
Huoltopalvelu Sammeli Ky, Sodankyläntie 9, 98500 Pelkosenniemi, p. (016) 851 278
Pekka Nyman, kalastusalueen pj.,Sodankyläntie 171, 98500 Pelkosenniemi, p. 040 506 7641
Pyhätunturin luontokeskus, Kerontie 22, 98530 Pyhätunturi, p. 0205 64 7302
Pyhähippu Oy, Käärmepolku 2, 98530 Pyhätunturi

Luvan ostaminen verkkopankista
Yli-Kemin kalastusalueen vuorokausi- tai viikkoluvan voi ostaa myös verkkopankista maksamalla lupamaksun kalastusalueen tilille 564248-21902, FI85 5642 4820 0019 02. Vuosilupa on ostettava luvan myyjältä.

Maksun saajaksi merkitään Yli-Kemin kalastusalue. Viestikenttään merkitään kalastajan nimi ja maksua vastaava lupa-aika. Esimerkiksi: Kalle Kalastaja, vuorokausilupa 9.7.2014 15 €. Todistuksena luvasta ja kalastuksenhoitomaksusta käy selaimen tulostimella tulostettu kuitti. Ne on pidettävä mukana kalastaessa.

Kalastuksenhoitomaksun voi lunastaa osoitteessa http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/kalastus_riista_porot.html


Tukikohasta kalamiehiä odottelemisiin tähän.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti