tiistai 9. huhtikuuta 2024

Kontijon kanssa värkkäämäsä. (2850)

Hirstaloja ontullu lyhven elämän aikana rakennettuva erilaisista tarveaineista. Matovaaraan Sallasa tehtiin aikannaan paritalo uretaanitäytteisestä hirrestä ja jokuvuos myöhemmin Kallelan hirsmökki. Kallelahhirret piti sen entusesa pystytyspaikasa Tenniöjokipirtin maisemasa purkaa ja numeroija, jonka jäläkiin se pystyteltiin sammaammuotoon Naruskajokivarteen.

Tämä kolomas hirsrakennus on alakuperältäsä Kontijotuotteen valamistama Pudasjärvelä. Sonnykyaikasta salavostekniikkaa ja liimaamala on hirsijä saatu tehtyvä nimpitkiks, ettei pisimmillekkään seinile tule jatkoja, vaan hirret ompitkijä kuinnäläkävuos.

Työmaa on sielä Oulujärverrannala Manamansalonsaaresa. Son tyvären ja hänemmiehensä Petrin rojekti, josa ontullu oltuva parinaviikkona tähämmennesä ja lissääki olluvasa, josvaan sinne joutaa.

Tosipuhheesa jos sielä ei olis hiijappinosturija, nin kolomemmiehen voimat tuskin olis riittänny painavimpijen hirsijen nostelluun korkeele. Konevoima on konevoimaa...ja hytrauliikka ihimeellistä.

Elämälluukuhhoitaja taiko työmiehile motivaatijota ruuvan ja jäläkiruokijen muovosa. Maistuis varmaan kellevvaan...

Sielon jo takstoolit menosa katole, jotenka toiveet saaha kehikko vesikaton allessuojaan ojjo pykälätä likempänä...

Ensviikoks on tarkootus mennä sinne emännyvenkans jatkammaan harjootuksija. Hyvälämallila rojekti alakaa kohta olleejja olluvannu vielä hiukka kesäsempijä kelijä kuin parit viimevviikot sielä, kun oli kovija yöpakkasija.

Urputien Tukikohasta tätäviikkoo kotosala viettelemissiin tähä.