keskiviikko 27. huhtikuuta 2022

Lumet vähenee ja muuttolinnut lisii. (2695)

Solijo lämpösempääki, ninko muuallakippäin Suomee. Mutta pohjampuolelta kun alakaa vinkka, nin pitkäkalsari etityttää ittsesä takas jalakaan.

Pitkästä aikaa ensmäänen semmonen talavi, että ulukovarastoautotallin ja halakatoksen kattova ei tarvinnu tyhjentää kolala, vaan sen homman hoiti aurinkoarmas. Ja isokimpeltikatto on tyhjentynny melekeevvalamiiks.

Lumet ompuonnu vajjaasta metristä alle neljäänkymmeneensenttiin. Viimoyönäki oli pakkasempuolella toistakytäastetta, jotenka hankikantova piisaa ainakin aamusta, eikäpä tuo lämpömittari ole tännään lussala kävässy, vaikka nyt mennääjjo ehtoopuolta neljää...Vinkka luoteesa, jokon melekeen yhtä paha suunta kuin koillinen.

Muuttolintuja ilimestyy harvakseen, vaikka on ollu sekä lämmintä, mutta myös talavisempaa. Mustarastashavvainto on reilun parivviikontakkaa jo Tukikohasa. Peipposia on näkyny ja kuulunukkin viikompäivät. On näkynny järripeippoja, joskaan ei vielä isoja tokkija. Sitten oli aamusela takapihan lintulauvala ouvommavvärinen pikkulintu, josten saanu oikeen kunnovvalokuvvaa vastavalloon akkunalläpi. Tuoson kuiten kuvija, kunei tämä kävijä ihan arka ikkunanatakaliikkumisele ollu.
Mustaa kurkusa ja lievää oranssija värijä pyrstönalla. Saattaa olla nuoremmasta päästä joku naaraslintu, ei kuiten tavallinevvieras meilä. Joku tieten tietää suoriltaan...

Naruskantie on kelirikosa, mutta vielä ei tiempitäjät ainakaan maanantaina ollullaittanneet painorajotuksija. Aikaa pittää tälle soratiele varata, josei halva autoosa rikkova. Vesisajetta ei toivota, koska se pahentais varmuuvela tilannetta.

Kasperi kerrää voimija makaronimpätkijemmaassa tänviikkova. Viikollopula pitäs alakaa sahan soittaa ja lähiaikona myös halakomakonneen säjestää, että tulevantalaven polttopuut saatais pihapinoista katon alle halottuina. Teräöljykymppi, parit laipat terineejja pienkonepensaa viistoistalitraa ovvarattuna sahurile. Met emännänkans hoijellaan Aarnija ja Kerttuva Tukikohasa, kun isäsä reuhaa puukasala.

Tukikohasta lintuja tunnistamissiin ja huomenisa lapsosijaketterijä Rovaniemeltä hakemissiin tähä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti